Академия "Делеманд" | Delemand

Съотношения

Рентабилност
(Profitability Ratios)
Стойност
(Valuation Ratios)
Ефективност
(Efficiency Ratios)
Ликвидност и платежоспособност
(Liquidity & Solvency Ratios)

Други

Термини
Разгледай всичко
Гледай видеа
Delemand academy logo

В академията на "Делеманд" можете да видите безплатни обучителни материали, свързани с анализиране на акции, интерпретиране на информация, проучване на компании за инвестиране и изграждане на инвестиционно портфолио.

Обученията са кратки, точни и разбираеми, без излишна информация, което позволява тяхното по-добро усвояване, за да можете лесно да интерпретирате информацията за компаниите.

За максимална полезност съчетайте теорията с практиката. Упражнявайте придобитите знания от обученията с практика, като анализирате акции на компании и интерпретирате техните данни.

В бъдеще очаквайте добавяне на още много безплатни обучителни материали, свързани с инвестирането на финансовите пазари.